Tag

گرافیک

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
۲۳
شهریور
۱۳۹۷

سخنرانی و مرور آثار مجید کاشانی و با عنوان قصّه‌های مجید-۲

سخنرانی و مرور آثار مجید کاشانی و با عنوان قصّه‌های مجید-۲ روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۲در دانشگاه آزاد قزوین...
بیشتر