Category

نقاشی

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
۲۳
شهریور
۱۳۹۷

کارگاه طراحی کاراکتر با تکنیک دیجیتال پینت

🔹انجمن علمی‌دانشجویی ارتباط تصویری و نقاشی دانشگاه الزهرا(س) برگزار میکنند: کارگاه طراحی کاراکتر با تکنیک دیجیتال پینت با حضور محمد‌کیوان مرز
۲۳
شهریور
۱۳۹۷

مجموعه برنامه های کانون نقاشی دانشگاه سوره – پاتوق نقاشی سوره

🔸 پاتوق نقاشی سوره نمایش مخزن آثار دانشجویی دانشگاه سوره افتتاحیه یکشنبه ۲۲اردیبهشت ساعت ۱۰ اختتامیه پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۵ الی...
بیشتر