به سایت رسمی کانون ماهک خوش آمدید

کانون ماهک، کانونی است دانشجویی که به فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشگاه و فراتر از آن می پردازد. این مجموعه در سال 1395 به همت تعدادی از هنرجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تشکیل شد.

هیئت موسس کانون ماهک برای دست یابی به اهداف متعدد خود بخش هایی را به سرپرستی دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل داد تا هرچه بهتر و موثرتر برنامه های خود را پیش ببرد.

این بخش ها شامل تابک (مرکز خرید، فروش و تبادل کتب هنری)، برگزاری نمایشگاه های آثار هنری هنرجویان دانشگاه (درجستوجوی خط، سرکشی و…)، گالری و موزه گردی، سالانه “سیزده هفتاد و دو” و بسیاری برنامه های دیگر می باشد.