۱۸
اسفند
۱۳۹۷
نشست ساختگرایی در طراحی گرافيک

گزارش تصویری از نشست ساختگرایی در طراحی گرافیک

گزارش تصویری از نشست ساختگرایی در طراحی گرافیک
زمان : دوشنبه ۲۶ آذرماه ، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰
مکان : پردیس باغ ملی ، دانشکده تجسمی

Leave a Reply