۴
آذر
۱۳۹۷
تخصصی طراحی

نیل ؛ اولین نمایشگاه تخصصی طراحی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران

#ماهک با افتخار برگزار می کند :
➖بعد از ” در جست و جوی خط” و ” سرکشی ” هم اکنون :
🔹نیل ؛ اولین نمایشگاه تخصصی طراحی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران
🔸فراخوان دومین دوره دریافت آثار
🔸مهلت ارسال آثار از ۱۹ الی ۳۰ آبان ماه
🔸آثار ارسالی اسکن شده خود را به ایمیل و یا آدرس تلگرام ماهک ارسال نمایید .
🔸برای ثبت آثار در سایت ماهک کلیک کنید . (http://mahakteam.com/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1/)
➖Email : info@mahakteam.com
➖Telegram : @MAHAKteam_admin
🔺دبیر نمایشگاه : حسام جوادزاده

Leave a Reply