۱۸
اسفند
۱۳۹۷
نشست در باب طبیعت بی‌جان

نشست در باب طبیعت بی‌جان

پدیداری و فرم در نقاشی طبیعت‌بی جان ؛ نشست در باب طبیعت بی‌جان
با حضور امیر جدیدی
زمان : دوشنبه ۳ دی‌ماه ، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴
مکان : پردیس هنرهای زیبا ، دانشکده هنرهای تجسمی ، تالار ایران
ورود برای عموم آزاد می باشد .

Leave a Reply