۱۸
اسفند
۱۳۹۷
جایی برای نفس کشیدن

جایی برای نفس کشیدن ؛ نمایشگاه انفرادی محمدرضا رحیمی مهرزاد

جایی برای نفس کشیدن ؛ نمایشگاه انفرادی مجسمه سازی و نقش برجسته محمدرضا رحیمی مهرزاد
زمان : ۲۷آذرماه الی ۱ دی ماه ، ساعت ۹ الی ۱۵
مکان : پردیس هنرهای زیبا ، نگارخانه هنرهای تجسمی

Leave a Reply