۱۸
اسفند
۱۳۹۷
برنامه هفته پژوهش

برنامه هفته پژوهش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

برنامه هفته پژوهش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر
زمان : ۲۷ آذرماه ، ساعت ۹:۳۰ الی ۱۸
مکان : دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر

Leave a Reply