۲۴
شهریور
۱۳۹۷

فاطمه نوروزیان

آرتافرین:

🔹 فاطمه نوروزیان
🔸متولد ۲۲ خرداد ۱۳۷۵-تهران
🔸دیپلم عکاسی
🔸دانشجوی کارشناسی مجسمه سازی دانشگاه تهران، ورودی سال ۱۳۹۳
🔸از فعالین جدی کانون بادبادک هنرهای زیبا
🔸معروف به لباس های زیبا و اصیل و رنگارنگ

🔹ژوژمان پایانی فاطمه نوروزیان، دانشجوی مجمسه سازی تیر ۹۷ :

Leave a Reply